A3 למה לקנות חדש ? מכונות צילום מחודשות

מכשיר שיצא מליסינג הוחלפו בו חלקים מתכלים עבר בדיקת מעבדה מעמיקה – ונמצא תקין לחלוטין אחריות ושירות לשנה באתר הלקוח-באזור גוש דן  (לא כולל חלקים מתכלים) מותנה בקניית מתכלים מחב' פרינטרק מיכון משרדי